Nieuwbouw Echt

Project informatie

Twee sfeervolle essen trappen afwerkt in een grijsachtige kleur. Door het toepassen van glas in de balustrade blijft het open karakter behouden.

najaar 2012
particulier
Delen